BLOG

校園Guide

最近出門一定係眼鏡加口罩打孖上,總係覺得自己越著越頹?今日小編為大家整理咗啲戴眼鏡同口罩嘅時候要注意嘅小細節,[.....]

大專生筍工推介

屈指一算,2020年暑假好快就到!雖然今年放假放到個人好懶,不過唔可以白白俾機會溜走!小編幫大家精選咗部份而家[.....]

搵工Guide

武漢肺炎疫情消退之日遙遙無期,相信各位嘅未來計劃都被大亂曬,有少少不知所措,尤其係各位fresh grad! [.....]

大專生筍工推介

讀語文科嘅同學仔總係覺得好難搵Intern,因為除咗要語文好,仲要識其他技能先有多啲機會…而家機會[.....]

校園Guide

我哋呢一代廢青其實都有熱愛學習嘅時候。記得小學嗰陣最鍾意玩「小校園」同埋「星願小王子」,仲有好鬼悶嘅「每日一篇[.....]