【IELTS上8分秘訣】聽說讀寫全攻略 (下)

Joe Yam | 08/03/2019
上8秘訣!IELTS聽說讀寫全攻略 (下)
上回分享完聆聽、說話(【IELTS上8分秘訣】聽說讀寫全攻略 (上),今次一併講閱讀、寫作。
古語有云,IELTS寫作乃孺生之惡夢。想知道如何可以不栽在寫作手上,就請務必繼續細閱。

閱讀:

上回提及,閱讀和聆聽一樣,皇天不會負有心人,只要努力,奪9指日可待。不過,特別一提的是閱讀卷的題型有非常多志在考核你理解的準成度,例如他們會利用同義詞出題,或要求你為文中段落配對相應title。不熟悉這些題目的朋友只有一件事可以做,就是多做!只要你願意練習,你大概總可以摸索到這類型題目何謂對何謂錯。
另外,又一重點乃「時間控制」。考卷每一部分都有提示考生該花費在該部分的時間,雖然照做不至會中伏,但始終做到越快越好。利用skimming閱讀文章,這樣才可以花多點時間係最後而且難度最高的文章。

寫作:

至於寫作,實為眾人的惡夢。六十分鐘要寫兩篇文,想像都知一定不夠,因此一字記之曰快!
Task 1寫150字而task 2寫250字,普遍坊間會稱時間20/40的分配最好。不過我就認為task 1越快越好,而且一定要順序,不要因為task 2高分而先做,因為task 2是為論說文,一個不慎容易在埋頭揮筆之間迷失自我,失了對時間的預算。Task 1大概brainstorm兩至三分鐘,而task 2最多plan五分鐘。僅守時間的控制,你想做不完都難。
內容方面,記得IELTS是為對你英語能力的考定,這科並非通識,你言之成理即可,不必過於雕琢論點、論述。準備時可到網上搜尋IELTS SIMON,該網的範例可謂數一數二。
 
最後祝願大家毋須一年考一次,始終這張證書價值不菲,用來食好西更值。
 

延伸閱讀:

【Asso仔,共勉之】- 「好少事啫大學學位。入到唔代表啲乜,入唔到都唔代表啲乜」
【升學/Non-jupas】Interview五大貼士-下

學費貸款】急住交學費? 大專生專享 即日過數學費貸款

大專生專享 – 5折清卡數

    大專生很多時候急需資金周轉交學費,但政府學資處的貸款計劃又未能及時批核。因此,uFinance 根據過往同學們的良好還款紀錄,不斷簡化申請程序,申請只需「學生證+身份證」,申請成功率高達95%,全程網上快捷辦妥,貼合同學需要。

  • 滿足不同經濟需要:交學費、交Hall Fee、還卡數、買電腦、學車、創業
  • 任何本地大專院校學生均可申請
  • 申請只需2份文件(學生證+身份證),毋需收入證明
  • 月平息一律低至 0.84%*
  • 最快即日批核
  • 全程網上申請貸款及確認過數
  • 隨時提早還款,0手續費0罰息

Load more