【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

Twing | 11/02/2021
【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介
香港土地問題眾所周知,上次推介咗6間時鐘酒店,相信大家一定唔夠喉,今日再推介多4間隱世而又中高價位時鐘酒店,分別位於銅鑼灣、上環、九龍塘。爆房唔洗淨係去維記同百佳,今個情人節,你know play la~~

 

【銅鑼灣】 暮舍 The Night

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Night 暮舍 (@the_night_hk)

呢間自助時鐘雖然位於銅鑼灣軒尼詩道,唔稱得上隱世,但佢有家的感覺!非常新淨,空間亦唔差。佢地得五間房,要book趁早啊。

地址 銅鑼灣軒尼詩道480-482號泰港大廈5樓E室
電話 93831757
價錢參考

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Night 暮舍 (@the_night_hk)

查詢 Instagram: @the_night_hk

 

【上環】 At the Eden

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

中上環酒店外唯一選擇,位置唔起眼。入面地方乾淨,新淨,有4星酒店嘅質素!不過房間數目唔多,得10間,要book房就要趁早。

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

地址 上環威靈頓街144-148號1字樓-2字樓
電話 2850 6289
價錢參考 約$300(2小時),分三種價錢房間
查詢 http://www.mingleplace.com

 

【九龍塘】 漫春天精品酒店

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

漫春天最出名的地方係志明與春嬌幫襯過,浪漫九龍塘係高級時鐘酒店集散地,人少少,唔驚撞到人。房大,床大,浴室大,浴缸大,感覺寬敞同舒服。

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

地址 九龍塘律倫街1號地下
電話 2338 6221
價錢參考 $2,000(全日)

$400-$600(夜租時段 00:00-翌日14:00)

$300-$400 (3小時)

查詢 Boutique Hotel 精品酒店: 漫春天精品酒店

Facebook: 漫春天精品酒店

 

【九龍塘】 禮尚精品酒店

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

繼續係浪漫九龍塘。全世界都想離開香港去個旅行散個心,走唔到唯有住間有異國風情嘅酒店,禮尚精品酒店每間房都仿效不同國家嘅風格而設計,例如日本、泰國、英國等,睇啲裝修都覺得高質。

【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介 【Staycation 2021】唔洗去維記百佳 4間隱世中高價位時鐘酒店推介

地址 九龍九龍塘雅悉士道3號
電話 2338 6222
價錢參考 $2,000(全日)

$400-$600(夜租時段 00:00-翌日14:00)

$300-$400 (3小時)

查詢 Boutique Hotel 精品酒店:異國風精品酒店 

Facebook: 禮尚精品酒店

 

去邊間都好,最緊要安全至上,希望大家會鍾意今次隱世中高價位時鐘酒店嘅分享。

Advertisements

 

    唔少同學都會有財務需要,例如交學費,交卡數,Hall Fee, Exchange等,uFinance 為學生提供現時市場上最簡易申請低息學生貸款滿足你嘅財務需要,讓你可以擁有一個無壓力而又充實嘅校園生活。

  • 同學仔只要係早上申請,最快可以係下午就拎到錢
  • 同學仔文件交齊,98%機會申請獲批
  • 提早還款唔會收同學仔任何手續費或罰息
  • 整個申請到還款過程 uFinance 不會收取同學任何手續費

Load more